Uvjeti za dodjelu financijske pomoći

Pročitajte koji su uvjeti za dodjelu financijske pomoći kroz fond#spasime.

Odluke o odobravanju financijske podrške osobama koje su preživjele nasilje donosi Zakladno vijeće Fonda#spasime u sastavu:

  • Sanja Sarnavka, predsjednica Zakladne uprave SOLIDARNE
  • Nerma Mehadžić, članica Inicijative #SPASIME
  • Biserka Tomljenović, psihoterapeutkinja
  • doc.dr.sc. Antonija Petričušić, docentica na Pravnom fakultetu u Zagrebu
  • prof.dr.sc. Dean Ajduković, profesor emeritus na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za psihologiju

Osobni podaci koje će SOLIDARNA prikupljati u svrhu ostvarenja podrške putem Fonda SPASIME neće biti dostupni trećim stranama bez pisane privole osobe koje se prijavila za podršku te će biti prikupljanu u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka- Opća uredba o zaštiti podataka.

Osobe koje se jave za podršku iz Fonda slučaj nasilja treba biti prijavljen Policiji ili Centru za socijalnu skrb ili biti spremna za prijavu slučaja nasilja.

Osim u iznimnim slučajevima, maksimalan iznos financijske pomoći iznosi 15.000,00 HRK.


UVJETI ZA PRIJAVU ZA FINANCIJSKU POMOĆ

(1)     Po vrsti žrtve:

a)       Primarna žrtva

b)       Sekundarna žrtva (npr. dijete)

c)       Roditelj, skrbnik ili staratelj kada je primarna žrtva dijete


(1)     Ostali uvjeti:

a)   Osoba starija od 18 godina

b)   osoba živi u Hrvatskoj I ima hrvatsko državljanstvo ili ima stalni boravak u Hrvatskoj ili je azilantkinja ili tražiteljica azila

c)   Treća strana (samo u slučaju ubojstva primarne žrtve)

d)   osoba nema drugih izvora financijske i stručne podrške za zadovoljenje prepoznatih potreba za hitnom pomoći i zaštitom  financijskih uvjeta da napusti nasilnu obiteljsku situaciju

e)    osoba ne ispunjava uvjete za druge socijalne pogodnosti osigurane od strane javnih tijela Republike Hrvatske

f)     tražena potreba za pomoći i zaštitom nije dostupna u potrebnom roku putem službenog sustava zaštite od obiteljskog nasilja,

g)   Osoba koja je preživjela nasilje mora prijaviti preživljeno nasilje policiji ili Centru za socijalnu skrb, bilo prije ili nakon zatražene pomoći fonda SPASIME.


VRSTE TROŠKOVA PRIZNATE ZA FINANCIJSKU PODRŠKU

(1)     Novonastali troškovi hitne pomoći i zaštite žrtvama obiteljskog nasilja:

a)       Odvjetnički troškovi

b)       Trošak sudskih pristojbi

c)       Zdravstveni troškovi

d)       Psihoterapijski troškovi

e)       Troškovi stanovanja (najam stana i režije za maksimalno 3 mjeseca)

f)        Troškovi za osnovne potrebe kao što su hrana i odjeća

g)       Trošak dodatnog obrazovanja/prekvalifikacije radi aktivnog uključivanja u sustav rada

h)       Troškovi telefonskih poziva I prijevoza za pristup savjetovanju

i)         doplatak za kupnju osobnih stvari koje ne pruža sklonište

j)        troškovi popravaka štete na stvarima nužnim za svakodnevni život nastale u slučajevima nasilja

k)       troškovi rekonstruktivne kirurgije

l)         pomoć u kući- u slučaju da ih osoba koja je preživjela nasilje ne može sama obavljati (kućanski radovi, njega osoba koja je preživjela nasilje ili djeteta)

m)     troškovi sprovoda žrtve koja je ubijena

 

(2)     Hitni troškovi- troškovi hitnog osiguravanja sigurnosti i zaštite

a)       Jednokratni trošak za preseljenje unutar Hrvatske ako žrtva mora napustiti svoju zajednicu kako bi izbjegla prijetnju nasiljem

b)       troškovi boravka u hotelu ili motelu na maksimalno 7 dana ako su skloništa puna ili nisu dostupna (hotel od maksimalno 3 zvjezdice)


Za financijsku podršku kroz fond molimo sve da se jave na e-mail fond.spasime@solidarna.hr, a u hitnim slučajevima na telefon 01/5544-722.