Tko se i kako može prijaviti za podršku

Programi zaklade SOLIDARNA namijenjeni su širokom spektru raznolikih suradničkih i organizacijskih oblika djelovanja u hrvatskom društvu usmjerenih na zaštitu ljudskih prava i jačanje društvene solidarnosti.  Nama nije bitan organizacijski oblik, već vrijednosti koje promičete.


Vrijednosti na kojima zaklada temelji svoje djelovanje i  odluke o doniranju  su poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda, solidarnost, socioekonomska pravda, antifašizam, nenasilje, uključivost, uvažavanje različitosti, rodna ravnopravnost i izražavanje, sloboda izbora i izražavanja, očuvanje prirodnih i kulturnih dobara.

ZakladaSOLIDARNA ne pruža financijske potpore niti prima donacije  od političkih stranaka.


Utoliko,  zaklada SOLIDARNA kroz svoje programe obuhvaća:

  • pojedince i pojedinke
  • neformalne građanske  inicijative
  • udruge
  • socijalne zadruge
  • kulturne  i umjetničke organizacije
  • sindikate
  • suradničke platforme
  • vjerske građanske inicijative i udruge
  • suradničke programe i inicijative koje uključuju dionike iz različitih sektora – javnog, poslovnog i civilnog društva