Svrha SOLIDARNE


HMB+-+svrha+solidarne-1481233966.jpg

                                                                                                        Foto: Tin Bedenko, Hrvatska može bolje, 1. lipnja 2016.

SOLIDARNA - zaklada za ljudska prava i solidarnost pokrenuta je radi jačanja autonomije i solidarnosti  građanskog djelovanja  na smanjenju nejednakosti i širenju prostora prava i sloboda u svim sferama hrvatskog društva.
Vrijednosti na kojima Zaklada SOLIDARNA temelji svoje djelovanje su poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda, solidarnost, socioekonomska pravda, antifašizam, nenasilje, uključivost, uvažavanje različitosti, rodna ravnopravnost i izražavanje, sloboda izbora i izražavanja, te očuvanje prirodnih i kulturnih dobara.

Zakladnici SOLIDARNE vjeruju kako promocija i zaštita svih razina ljudskih prava - od temeljnih sloboda izražavanja, okupljanja i udruživanja do prava na rad, dom, zdrav okoliš i javna dobra - zahtijeva trajan napor, kreativnost i otpornost na sve vrste pritiska. Stoga je njegovanje domaće filantropije za ljudska  prava nužno potrebno i predstavlja test demokratske kulture u Hrvatskoj. 

SOLIDARNA želi biti prepoznata kao pouzdan partner kako privatnim i javnim donatorima tako i organizacijama civilnog društva, djelujući kao njihov posrednik i katalizator mobilizacije resursa za autonomne ljudskopravaške inicijative u Hrvatskoj SOLIDARNA svoj rad temelji na otvorenosti, povjerenju i poštenju, ali i hrabrosti  potrage za novim suradničkim  modelima prikupljanja i raspodjele dobara potrebnih za autonomno građansko djelovanje.


SOLIDARNA  je jedna nova, drugačija zaklada koja:

 • kreće iz zajednice i usmjerena je na zajednicu  - pojedince i inicijative koje aktivno rade na zaštiti ljudskih prava
 • želi mijenjati percepciju ljudskih prava, povezivati sve generacije ljudskih prava i pomoći rješavanju problema koji muče i manjine i većine
 • svoju vrijednost zasniva i mjeri u društvenom, a tek onda i financijskom kapitalu
 • želi  oplemenjivati različita dobra  - novac, znanje, rad, vrijeme, informacije  - koja pristižu iz različitih smjerova
 • kvalitetu cijeni više od kvantitete
 • odnose gradi na povjerenju i suradnji i ne skriva se iza birokracije
 • želi povezati domaće i inozemne izvore financiranja, uključujući demokratsku dijasporu
 • otvorena za eksperimente sa suradničkim modelima upravljanja i podrške ali bez kompromisa oko transparentnosti, poštenja i odgovornosti.


Zaklada SOLIDARNA je osnovana 2015. godine kao strateška inicijativa 55 hrvatskih ljudskopravaških aktivista i organizacija civilnog društva nakon što je  postalo jasno da članstvo Hrvatske u Europskoj uniji samo po sebi ne jamči održivost zaštite ljudskih prava, vladavine prava i demokratskih standarda. 

Osnivači Zaklade posebno su zabrinuti oko političkih i društvenih  trendova u smjeru porasta antiliberalizma, nacionalizma, ksenofobije i autoritarizma u Hrvatskoj i dvjema regijama kojima pripada, središnjoj Europi i Balkanu, ali i šire.  Istodobno, siromaštvo, društvena isključenost i ekonomska obespravljenost prerastaju u kronično stanje za veliki dio građana i građanki.

Pretpostavka da će doći do urušavanja javnog financiranja ljudskopravaškog aktivizma i socijalnih usluga u zajednici pokazala se točnom, baš kao i očekivanje da će potrebe za podrškom sve većem broju ad hoc inicijativa građana koje nastoje reagirati na goruće probleme rasti – posebno zato što takve akcije često ne ispunjavaju uvjete za projektno i programsko financiranje iz EU i javnih fondova.

Početnu fazu razvoja Zaklade SOLIDARNA financijski je podržao program EEA and Norway Grants  u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u okviru projekta „Filantropija za ljudska prava“  kojeg provodi nekoliko njezinih  osnivačkih organizacija  - GONG, Centar za mirovne studije i Documenta, pod mentorstvom rumunjske Zaklade za razvoj civilnog društva. Projekt nam omogućuje:

 • institucionalni razvoj - s naglaskom na transparentnost, upravljanje sukobom interesa, odnosima s donatorima i zaštitu podataka
 • uključivanje građana - kroz specijaliziranu donatorsku online platformu i kampanje 
 • izgradnju potpore u poslovnom sektoru - kroz tematske edukacije o ulozi poslovnog sektora u zaštiti ljudskih prava, sektorskog sustavnog vrednovanja i promociju dobrih praksi,
 • jačanje kapaciteta unutar civilnog društva - s fokusom na obuku za filantropiju u zajednici, učinkovito javno izvještavanje te suradničke IKT alate
 • stvaranje novih prilika za angažman međunarodnih aktera na zaštiti ljudskih prava u Hrvatskoj.


Svoje programe i procedure Solidarna je razvila nakon provedenih konzultacija s organizacijama širom Hrvatske koje su identificirale prepreke u ispunjavanju svojih ciljeva i misije. Te se prepreke odnose na imperativ projektnog umjesto programskog djelovanja te administrativna opterećenja vezana uz pripremu i provedbu projekata, dodatno otežano diskontinuitetom u financiranju uslijed podkapacitiranosti ugovornih tijela te njihovoj ovisnosti o političkim okolnostima.  Osim toga, manjim i novim organizacijama pristup financiranju je ograničen što uslijed formalnih zahtjeva natječaja, što zbog njihovih nerazvijenih kapaciteta za zahtjevno projektno apliciranje.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava procjenjuju da njihova održivost ovisi o stabilnosti, pristupačnosti i dostatnoj fleksibilnosti izvora financiranja  u odnosu na njihove strateške i programske prioritete. Osim toga naglašavaju da bi se odnos s donatorima s administrativnog nadzora trebao pomaknuti prema  odnosu povjerenja koji bi im omogućio veću responzivnost u odnosu na goruće potrebe zajednici te osigurao kontinuitet i autonomiju djelovanja.

Komplementarno financiranje putem privatnih zaklada, korporativnih donacija i doprinosa građana posebno je važno za sljedeće potrebe vezane uz zaštitu ljudskih prava.


 

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa

pravilnik o upravljanju sukobom interesa.pdf