Priopćenje za javnost EFC-a i DAFNE: Filantropija zahtjeva izjednačavanje područja djelovanja u Europi

Sektor filantropije ključni je stup europskog civilnog društva jer se bavi aktualnim i gorućim pitanjima u društvu, promiče pluralnost i slobodu kao i društvene inovacije u području financiranja. Unatoč tome, u nekim dijelovima Europe područje djelovanja institucionalizirane filantropije, odnosno rad 140,000 europskih donatora i zaklada je ugroženo primjerice restrikcijama stranih sredstava, nekonzistentnim poreznim shemama prekogranične filantropije, štetnim utjecajima prekrutih antiterorističkih mjera te mjera protiv pranje novca. 

DAFNE (Donors and Foundations Network in Europe) i EFC (European Foundation Centre) zahtijevaju izjednačavanje područje djelovanja institucionalizirane filantropije u Europi te su 16. siječnja 2018. godine u Bruxellesu objavili studiju „Povećanje prostora za europsku filantropiju“ („Enlarging the Space for European Philantropy“) Oonagha Breena, profesora prava na UCD Sutherland School of Law.

Massimo Lapucci, predsjedatelj EFC-a i glavni tajnik talijanske zaklade Fondazione CRT, ističe kako „ova studija nudi moguće načine facilitiranja filantropije u Europi“ dok Felix Oldenburg predsjedatelj DAFNE i glavni tajnik Association of German Foundations smatra kako arbitražne i diskriminirajuće odredbe koje sprječavaju prekograničnu filantropiju moraju nestati.“

Studija naglašava ključne dileme i rješenja:

  • ·         Filantropija ostaje većinom izvan europskih ugovora. Potrebno je prepoznavanje filantropije u ugovorima i europskim temeljnim pravima.
  • ·         Prepreke prekograničnoj filantropiji predstavljaju veliki izazov. Dok sloboda kretanja kapitala zabranjuje restrikcije stranih sredstava, Europa se mora kretati prema europskom konceptu javne dobrobiti, nediskriminirajućim poreznim režimima i pojednostavljenju praksi poreznih autoriteta i osiguravanju više alata za razmjenu informacija.
  • ·        Nacionalni zakoni moraju biti u skladu s europskim temeljnim pravima i slobodama EU. Dok filantropski sektor koristi postojeće mehanizme zaštite (npr. putem procedura kršenja Ugovora EU), možda će biti potrebno ispitati jesu li dovoljni.
  • ·         EU i nacionalni napori u borbi protiv financiranja terorizma, pranja novca i utaje poreza, koji su namijenjeni zaštiti sektora moraju biti na temelju rizika, razmjerni i zasnovani na dokazima. Pored toga, sektor i kreatori polika trebali bi zajednički raditi na procjeni i rješavanju rizika.


EFC i DAFNE iskoristit će saznanja iz ove studije kako bi pokrenuli udruženo zagovaranje za europski filantropski sektor s ciljem održavanja i razvoja prostora za filantropiju diljem Europe i njezin pozitivni utjecaj na civilno društvo. Sljedeći korak očekuje se 28. svibnja kada će se sektor povezati s kreatorima politika na kreiranju različitih scenarija mogućih smjerova tijekom interaktivnog događanja u Bruxellesu. Mediji koji su zainteresirani mogu upitati za poziv.


Studija se može naći na sljedećoj poveznici:  Enlarging the Space for European Philanthropy joint EFC DAFNE study 2018


Preuzeto s : http://www.efc.be/news/press-release-philanthropy-demands-a-level-playing-field-in-europe/