Izvještaj sa savjetovanja o potrebama i prioritetima financiranja OCD-a za zaštitu ljudskih prava

Donosimo Vam izvještaj o potrebama i prioritetima financiranja OCD-a za zaštitu ljudskih prava temeljem održanih konzultacija s predstavnicima organizacija civilnog društva u Rijeci, Osijeku, Čakovcu i Splitu.

Ovaj se izvještaj temelji na konzultacijama s predstavnicima organizacija civilnog društva koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava te pokrivaju širok spektar ciljanih skupina i specifičnih tema- od pružanja socijalnih usluga za marginalizirane skupine (djeca iz siromašnih obitelji, romska djeca, djeca s teškoćama, mladi, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnici, osobe sa psihičkim bolestima, nezaposleni mladi), preko javnog zagovaranja (rodne ravnopravnosti, prava mladih, prava nacionalnih manjina, prava žrtava rata) do ekonomskog osnaživanja marginaliziranih skupina i zaštite okoliša i zdravlja.

Izvještaj su pripremili Marina Škrabalo i Nives Miošić iz GONG-a, a kao dva ključna izazova za financijsku održivost OCD-a za ljudska prava vidi u administrativnim opterećenjima vezana uz pripremu i provedbu projekata te vremenski diskontinuitet u financiranju.


Izvještaj o prioritetima financiranja

izvještaj sa savjetovanja o potrebama i prioritetima financiranja OCD-a.pdf