Donatori

Razvoj odnosa s donatorima i donatorske akcije

Zaklada SOLIDARNA krenula je u svibnju 2016. razvijati odnose s potencijalnim donatorima temeljem mapiranja mogućih saveznika i podržavatelja, u čemu su sudjelovali njezini zakladnici, te putem prepiske, sastanaka, donatorskog druženja te sudjelovanja na Donatorskom forumu za Balkan u Beogradu u rujnu te na konferenciji Battlefield: Culture u studenom u Sarajevu. Od svibnja do prosinca provedeno je više malih namjenskih donatorskih akcija te dvije opsežnije donatorske kampanje „Radim mlijeko“ i „Drugotna na sav glas!“, a upravo na Dan ljudskih prava započela je nova kampanja „Dobri domaćini: podržimo mlade kreativce bez doma“.  U rujnu, zaklada SOLIDARNA potpisala je Ugovor o donaciji s Atlantic Grupom u iznosu od 50.000,00 kn za pokretanje programa „Kultura u zajednici“.
Zakladnici SOLIDARNE od srca zahvaljuju svakome od  600 građana i građanki te poduzećima Atlantic Grupa, PJR Consulting, Kinematografu, Analekti, Primorsko-goranskoj županiji te udrugama ODRAZ, TransAid i GONG-u na povjerenju i donacijama, i to u samom začetku našeg zakladničkog pothvata –   onda  kada je SOLIDARNOJ najpotrebnija vaša solidarnost! Ukupno je u proteklih šest mjeseci otkad je započela razvijati donatorske akcije i kontakte, zaklada SOLDARNA  prikupila 165 000 kuna, što smatramo solidnim početkom našeg sustavnog učenja i rada na razvoju domaće filantropije za ljudska prava.
Iz ovog početnog niza filantropskih koraka, izdvajamo kampanju 'Drugotna na sav glas!' koju je SOLDARNA pokrenula u listopadu 2016. uslijed jačanja konzervativnih i klerikalnih tendencija u društvu te sve intenzivnijih napada na reproduktivna i seksualna prava žena u Hrvatskoj. Solidarna je mobilizirala građane/ke da se založe za rodnu ravnopravnost putem FB stranice Drugotna na sav glas kojoj se pridružilo preko 2500 građana i građanki te putem niza javnih pojavljivanja na različitim kulturnim, aktivističkim i sportskim manifestacijama i u suradnji s nizom udruga, kafića i trgovina širom Hrvatske. Građani su imali priliku donirati za podršku ženskim inicijativama u zajednici, a zauzvrat dobiti majice s natpisima 'drugotna', 'štraca', 'neposlušna' i 'od Evinog rebra' (muško solidarno izdanje). Ukupno je od donacija građana prikupljeno 40.579,00  kn, što je zaklada SOLIDARNA upotpunila s 19.421 kn donacija iz svog općeg fonda za rad zaklade, za objavu javnog natječaja na Dan ljudskih prava 10. Prosinca s fondom od 60.000,00kn. Uslijed akutne potrebe za trajnim radom na obrani stečenih ženskih ljudskih prava, zaklada SOLIDARNA će tijekom 2017. godine nastaviti aktivno tražiti namjensku donatorsku podršku za ad hoc i novonastajuće ženske inicijative u zajednici te će periodično, u skladu s priljevom sredstava ponovo otvarati natječaj „Drugotna na sav glas!“. U tu svrhu zaklada SOLIDARNA namjerava ostvariti suradnju s tematskim zakladama i fondovima za podršku ženama u zemlji i inozemstvu.


Projekt „Filantropija za ljudska prava“ – start-up support za zakladu SOLIDARNA

Ovaj projekt vitalan je izvor podrške za uspostavu zaklade SOLIDARNA u njezinoj inicijalnoj fazi. Projekt omogućuje, između ostalog, uspostavu komunikacijske infrastrukture zaklada SOLIDARNE i podršku za kontinuirani angažman Ivana Blaževića i Marine Škrabalo na razvoju zaklade kao jednog od očekivanih izlaznih rezultata ovog projekta jačanja domaće filantropije usmjerene na zaštitu ljudskih prava,a u svrhu stvaranja poticajnog okruženja za zaštitu ljudskih prava u organizacije civilnoga društva u području promicanja i zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj. Ovaj projekt ne omogućuje ulaganja ni ujedan fond zaklade SOLIDARNA, niti dodjelu malih potpora iz projektnih sredstava krajnjim korisnicima putem zaklade SOLIDARNA.
Projekt je usmjeren na sljedeće ciljeve: (1) povećati kapacitete OCD-a za zaštitu ljudskih prava u razvoju odnosa povjerenja i suradnje s građanima i poslovnim sektorom; (2) povećati razumijevanje problematike ljudskih prava i mogućnosti doprinosa njihovoj zaštiti među društveno odgovornim poduzećima, i (3) razviti inovativne kanale komunikacije i mobilizacije resursa za zaštitu ljudskih prava između OCD-a, građana, medija i poslovnog sektora. Projekt odgovara na problem  nedostatne raznorodnosti izvora financiranja ljudskopravaških organizacija, uslijed  nedostatno razvijenog društvenog okruženja za donatorski doprinos građana i poslovnog sektora zaštiti ljudskih prava. Time se ne iskorištava puni potencijal društvene podrške zaštiti ljudskih prava i strukturno ograničava puna autonomija i potencijal organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa, posebice za društvene i kulturne, ad hoc reakcije zagovaranja i hitnu podršku građanima – akutne potrebe koje se najčešće uopće ne mogu financirati iz javnih izvora, kao a posebno ne iz namjenskih projektnih sredstava.
Projekt „Filantropija za ljudska prava“ provodi GONG u partnerstvu sa Centrom  za mirovne studije Centrom za suočavanje s prošlošću Documenta i rumunjskom Zakladom za razvoj civilnog društva uz financijsku potporu  Programa za organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj financiranog iz Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EEA/NG). Ovaj projekt odobren je za provedbu u prosincu od 1. siječnja 2016. do 28.2. 2017. nakon provedenog  natječaja za prijave projekata „Stvaranje poticajnog okruženja za organizacije civilnoga društva u području promicanja i zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj" kojeg je u srpnju 2015. raspisala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, akreditirana kao Provoditelj navedenog programa EEA/NG. Vrijednost projekta je 150.000,00 EUR.  Voditeljica projekta je Marina Škrabalo.

EEA%2BGrants%2B-%2BGIF-1484053360.gifNorway%2BGrants%2B-%2BJPG-1484053370.jpgNZzRCD-1484053374.gifodrzivost-1484053398.jpg